Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Waldemar, Damazy

Znaczenie snu: Kobieta w ci±¿y, sen o kobiecie w ci±¿y.

radosne wydarzenie

zobacz równie¿: kobieta, naga kobieta, poroniæ