Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Klara, Lech, Julian

Znaczenie snu: Kobieta w ci±¿y, sen o kobiecie w ci±¿y.

radosne wydarzenie

zobacz równie¿: kobieta, naga kobieta, poroniæ