Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Kochaæ siê, sen o kochaniu.

rozkoszne chwile