Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Kolczyki, sen o kolczykach.

zas³ugujesz na wyró¿nienie, ale nie licz na to

znale¼æ kolczyki - szczê¶cie i zysk
zgubiæ kolczyki - strapienie
nosiæ kolczyki - dowiesz siê jakiej¶ tajemnicy
kupowaæ we ¶nie kolczyki - lekkomy¶lno¶æ twoja spowoduje troskê dla ciebie
z³amaæ kolczyk - zdrada