Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Kradzie¿, sen o kradzie¿y.

¶niæ o niej - bêdziesz mia³ ³atwy zysk a potem niepowodzenie
byæ okradzionym - znajdziesz cenny przedmiot