Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Agnieszka, Inez, Jarosaw

Znaczenie snu: Kradzie¿, sen o kradzie¿y.

¶niæ o niej - bêdziesz mia³ ³atwy zysk a potem niepowodzenie
byæ okradzionym - znajdziesz cenny przedmiot