Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Krzyczeæ, sen o krzyczeniu.

wejdziesz do dobrego towarzystwa

s³yszeæ - interesuj±ce zdarzenie
choremu - czasem pogorszenie