Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Agnieszka, Inez, Jarosaw

Znaczenie snu: Krzy¿, sen o kr¿y¿u.

szczê¶cie rodzinne

przy drodze - radosna wiadomo¶æ
nosiæ - obmowa
klêczeæ - chrzest
zas³oniêty - wypadek w rodzinie