Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Agnieszka, Inez, Jarosaw

Znaczenie snu: Ksi±dz, sen o ksiêdzu.

spotkasz go na swej drodze - wró¿y Ci on, i¿ dost±pisz zaszczytnego stanowiska

zobacz tak¿e sen: ksi±dz na ambonie