Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Dora, Gerard, Teodor

Znaczenie snu: Kupowaæ buty, sen o kupowaniu butów.

dobre zarobki

zobacz tak¿e znaczenia: buty