Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Aneta, Bogdan, Aleksy

Znaczenie snu: £ataæ buty, sen o ³ataniu butów.

z³e stosunki maj±tkowe

zobacz tak¿e znaczenia: buty