Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Lis, sen o lisie.

przewrotni przyjaciele

polowaæ lub zabiæ go - poznasz siê na fa³szywych przyjacio³ach