Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Piotr, Magorzata

Znaczenie snu: £ysina, sen o ³ysinie.

¿ycie w dostatkach