Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Lubomir, Benedykt, Mikoaj

Znaczenie snu: £ysina, sen o ³ysinie.

¿ycie w dostatkach