Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Joanna, Aleksandra, Dagmara

Znaczenie snu: Macocha, sen o macosze.

daleka i ekscytuj±ca podró¿

byæ ni± we ¶nie - twoja praca zostanie doceniona
rozmawiaæ z ni± - nag³y wyjazd w interesach
k³óciæ siê z ni± - pora pomy¶leæ o zmianie pracy na lepsz±