Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Maria, Napoleon, Stefan

Znaczenie snu: Maczek, sen o maczku.

bajki

je¶æ - pró¿ne nadzieje
siaæ mak - mi³o¶æ zmys³owa