Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Klara, Lech, Julian

Znaczenie snu: Mafioso, sen o mafiozie.

nale¿eæ do mafii - kto¶ Ciê bêdzie oczernia³

zobacz takÂże: mafia, gangster, gangsterzy