Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Klara, Lech, Julian

Znaczenie snu: Magazyn, sen o magazynie.

sen oznacza dla Ciebie udane przedsiĂŞwziĂŞcie

widzieæ pusty - znak, ¿e bêdziesz oszukany; fiasko poniesie te¿ jaki¶ plan, któremu po¶wiêci³e¶ du¿o uwagi i starañ