Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliana, Łukasza, Bogumiła

Znaczenie snu: Magister, sen o magistrze.

musisz bardziej stanowczo podejmowaæ decyzjê, je¶li chcesz aby by³y one szanowane