Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Makaron, sen o makaronie.

widzieæ we ¶nie - powiniene¶ po¶pieszyæ siê w jakiej¶ sprawie
je¶æ - sprawa, która mia³a byæ szybko za³atwiona, bêdzie ci±gn±æ siê w nieskoñczono¶æ