Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Miêso, sen o miêsie.

surowe miêso - k³ótnie
gotowane miêso - pogodzenie siê
je¶æ miêso - powodzenie
je¶æ miêso wo³owe - niczego w ¿yciu Ci nie zabraknie
nie mo¿e je¶æ miêsa wo³owego - bêdziesz uzale¿niony od bogatego cz³owieka