Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Aleksandra, Klaudia, Anatol

Znaczenie snu: M³oda para, sen o m³odej parze.

szczê¶cie w mi³o¶ci