Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dziś obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Mrowisko, sen o mrowisku.

uwaga! Czêsto sen o nich jest wynikiem zak³óceù uk³adu wegetatywnego