Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Paj±k, sen o paj±ku.

pomy¶lny znak symbolizuj±cy szczê¶cie i dobrobyt, oznacza te¿, ¿e nied³ugo zaspokoimy nasze ambicje, je¶li paj±k siedzi na pajêczynie to otrzymamy niespodziewane wsparcie w ich realizacji