Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Paj±ki, sen o paj±kach.

pomy¶lny zwrot w interesach

zabiæ go - zwyciêstwo