Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Pakowaæ walizkê, sen o pakowaniu walizki.

zmienisz pracê na lepsz±