Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Pakowaæ walizkê, sen o pakowaniu walizki.

zmienisz pracê na lepsz±