Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Pch³y, sen o pch³ach.

zgryzota

³apaæ - uporz±dkujesz swoje sprawy
byæ pogryzionym - prêdkie zyski