Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Piæ kawê, sen o kawie.

zabawa w du¿ym towarzystwie

zobacz tak¿e: kawa