Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Piwnica, sen o piwnicy.

duÂża - zmiana mieszkania
maÂła - niezadowolenie
schodziæ do niej - szczê¶cie
byæ w niej - szczê¶cie
gdy wchodz± inni - pozbêdziesz siê wrogów