Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: P³acz±ce dziecko, sen o p³acz±cym dziecku.

zapowied¼ niewielkich zmartwieñ i k³opotów

zobacz tak¿e znaczenia: dziecko