Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Agnieszka, Inez, Jarosaw

Znaczenie snu: P³akaæ, sen o p³akaniu.

na jawie bêdziesz siê ¶mia³