Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: P³akaæ, sen o p³akaniu.

na jawie bêdziesz siê ¶mia³