Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: P³omienie, sen o p³omieniach.

otrzymasz wiêksze pieni±dze

zobacz tak¿e: p³omieñ, ogieñ, jasny p³omieñ