Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: P³ywaæ, sen o p³ywaniu.

¿ycie bez trosk

w mêtnej wodzie - przeciwno¶ci
i ton±æ - nieszczê¶cie
w rw±cej wodzie - zuchwa³y czyn
widzieæ p³ywaj±cych - spe³nienie ¿yczeñ