Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Podawaæ rêkê, sen o podawaniu rêki.

nowa znajomo¶æ

zobacz tak¿e znaczenia: rêce, rêka