Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Pod³oga, sen o pod³odze.

przedwczesna strata ukochanej osoby

zobacz tak¿e znaczenia: dziurawa pod³oga, drewniana pod³oga, ¶liska pod³oga, marmurowa pod³oga, politurowaæ pod³ogê, równa pod³oga, ¶cierka do pod³ogi, wypolerowana pod³oga