Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Pogrzeb, sen o pogrzebie.

co¶ w Twojej psychice obumrze - na jaki¶ czas albo na zawsze

widzieæ w³asny - ogólnie dobry znak
dobrych przyjació³ - spory, nieprzyjemno¶ci, zagro¿enia
nieznanej osoby - spadek
wa¿nej osobisto¶ci - zmiany polityczne
uczestniczyæ w pogrzebie nieznanej osoby - przyjaciel znajdzie siê w nieszczê¶ciu

zobacz takÂże znaczenia: ÂżaÂłoba