Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Pomarañcze, sen o pomarañczach.

symbol seksualny

widzieæ we ¶nie - uwaga na zdrowie!
posiadaæ - odnosi siê do stanu zdrowia
je¶æ - doczekasz siê poprawy zdrowia
zbieraæ - szczê¶cie na kruchych podstawach