Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Przemeblowanie, sen o przemeblowaniu.

wnosiæ meble - w³asny dom
wynosiæ meble - zmiana w ¿yciu

zobacz tak¿e znaczenia: meble, meble wy¶cie³ane