Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Agnieszka, Inez, Jarosław

Znaczenie snu: Raki, sen o pakach.

widzieæ rak - masz fa³szywych przyjació³
je¶æ raki - twój interes zacznie podupadaæ
³owiæ raki - szczê¶cie ma³¿eñskie