Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Rana, sen o ranie.

otrzymaæ ranê - obraza
leczyæ rany - szczê¶cie w mi³o¶ci
zadawaæ je - z³y uczynek