Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Rana, rany, sen o ranie.

otrzymaæ ranê - obraza
leczyæ rany - szczê¶cie w mi³o¶ci
posiadaæ - doznasz nieprzyjemno¶ci
widzieæ we ¶nie - uchronisz siê na czas przed stratami
zadawaæ komu¶ - obci±¿asz siê z³ym czynem