Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dziś obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Robaki, sen o robakach.

³a¿¹ce - przygnêbienie z powodu intryg ze strony z³ych ludzi
zabijaĂŚ je - szczĂŞÂście w grze
baĂŚ siĂŞ ich - troska o pieniÂądze
nak³adaÌ na haczyk - wykorzystanie nieprzyjació³ do swoich celów
w potrawach - masz wroga