Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Robiæ wieniec, sen o robieniu wieñca.

szczê¶liwie dobrane ma³¿eñstwo, tak¿e wygran±

zobacz tak¿e znaczenia: wieniec