Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Agnieszka, Inez, Jarosaw

Znaczenie snu: Robiæ wieniec, sen o robieniu wieñca.

szczê¶liwie dobrane ma³¿eñstwo, tak¿e wygran±

zobacz tak¿e znaczenia: wieniec