Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Julia, Wiesawa, Helena

Znaczenie snu: Ró¿a, sen o ró¿y.

kwitn±ca - uciechy mi³osne
zrywaæ je - rych³e ma³¿eñstwo
otrzymaæ - wierna mi³o¶æ
z du¿ymi cierniami - przeszkody w mi³o¶ci
czerwona - wielka mi³o¶æ
¿ó³ta - skryta mi³o¶æ i zazdro¶æ
bia³a - dobrane ma³¿eñstwo
wiêdn±ca - Twoje uczucia zanikaj±
w±chaæ j± - stracona okazja