Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Lubomir, Benedykt, Mikoaj

Znaczenie snu: Ró¿e bia³e, sen o bia³ych ró¿ach.

dobrane ma³¿eñstwo