Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Rozstaæ siê z przyjacielem, sen o rozstaniu sie z przyjacielem.

cierpienie zmieni siê w rado¶æ

zobacz tak¿e znaczenia: przyjaciel