Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Ryby, sen o rybach.

je¶æ ryby - odczujesz przychylno¶æ ludzk±
³owiæ je - du¿y zysk
wielkie ryby - zadowolenie
maÂłe ryby - niepowodzenie
martwe - zmartwienie
gotowaæ je - dobrobyt w domu
kupowaæ je - fa³szywe pog³oski
zÂłote rybki - bogaty oÂżenek

zobacz tak¿e znaczenia: wêdkarz, ³owiæ ryby