Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Siedzieæ, sen o siedzeniu.

na nocniku - osi±gniesz korzy¶ci
na tronie - masz na widoku zakup domu

zobacz tak¿e znaczenia: siedzieæ pod drzewem