Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Klara, Lech, Julian

Znaczenie snu: Siwe w³osy, sen o siwych w³osach.

troski

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy