Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Sowa, sen o sowie.

s³yszeæ m³odym i zdrowym - oznacza z³± wró¿bê
chorym i starym - ¶mieræ
widzieæ we ¶nie - nieprzyjemna wizyta
lataj±ce - unikniesz niebezpieczeñstwa
na dachu - dowiesz siê o ¶mierci