Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Spódnica, sen o spódnicy.

dla mê¿czyzny - pouchwa³a znajomo¶æ,
dla kobiety - flirt Bêdziesz mia³ zawsze powodzenie w mi³o¶ci

zobacz tak¿e znaczenia: bia³a spódnica, brudna spódnica, kolorowa spódnica, podarta spódnica, podnosiæ spódnicê, spódnica dla panny, zdejmowaæ spódnicê