Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Suknia ¶lubna, sen o sukni ¶lubnej.

wró¿y d³ug± samotno¶æ, natomiast osobom przygotowywuj±cym siê do ¶lubu zapowiada przeszkody

zobacz tak¿e znaczenia: ¶lub, m±¿, ¿ona