Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Szpital, sen o szpitalu.

znajdziesz przyjació³ w potrzebie

byæ w nim - smutna wiadomo¶æ

zobacz tak¿e znaczenia: szpital psychiatryczny, pacjent, byæ pacjentem